terrengcup 1200x474

Under hvert ritt gis det poeng for hver klasse etter følgende rekkefølge:

  • 1pl.-10p,
  • 2.pl-8p
  • 3.pl-6p
  • 4.pl-5p
  • 5-pl-4p
  • 6.pl-3p
  • Resten 2 poeng
  • Minimum 1 poeng dersom man stiller til start.
  • Nybegynnere får 1 poeng ved å stille til start, og ytterligere 1 poeng dersom man fullfører.